Championnat Blitz par équipe 2023

Diddeleng kënnt mat der 1ter Equipe op der 3 Plaatz am Blëtz par Equipe! Grandios Léschtung vum eiser 2 Equipe, op der 4ter Plaatz!!!